Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

 

Celem jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Dofinansowanie projektu: 456 223,00 zł