Program „Wspieraj Seniora”;

 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Dofinansowanie projektu: 80 132,00 zł