Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

 

W ramach w/w zadania środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące w tym na:

  • wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń i uposażeń,
  • zakup towarów i usług,
  • koszty utrzymania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,

Dofinansowanie projektu: 201 308,00 zł