Dofinansowanie przyznania dodatków dla pracowników socjalnych;

 

Dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznejtj. na wypłatę dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20 % wartości zadania finansowane jest ze środków własnych gminy.