Dofinansowanie do szkoleń dla osób z wyższym wykształceniem!

  • 14.06.2021, 11:44 (aktualizacja 01.07.2021, 18:36)
Kierunek Kariera, logo, urząd pracy, dofinansowanie do szkoleń

W poniedziałek 14 czerwca o godzinie 10.00 rusza rekrutacja do projektu „Kierunek Kariera" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dla osób z wykształceniem wyższym.

Z projektu mogą skorzystać osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • mają co najmniej 25 lat i nie ukończyły jeszcze 50 roku życia i posiadają wyższe wykształcenie;
  • pracują: na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników lub są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS;
  • są związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).

Z czego można skorzystać?

  • Bilans Kompetencji Ogólnych – to usługa doradztwa zawodowego, przygotowana w formie e-learningowej z myślą o osobach z wyższym wykształceniem. Dzięki niej można przeanalizować swoje cele zawodowe i świadomie zdecydować, na co przeznaczyć dofinansowanie – szkolenia, kursy, a może tylko egzamin.
  • Pogłębiony Bilans Kariery – to dodatkowa usługa doradcza, realizowana w formie spotkań online z doradcą zawodowym. Bilans pogłębiony polecany jest szczególnie osobom, które chcą dokonać głębszej analizy swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej, lepiej poznać swój potencjał i możliwości jakimi dysponują, a także stworzyć swój indywidualny plan rozwoju.
  • Bony na szkolenia – w ramach projektu Kierunek Kariera można otrzymać 180 bonów o wartości 2.700,00 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, zarządzania projektami, a także prawo jazdy kategorii A, B, B+E.
  • Bony na egzamin – bonami można również zapłacić za sam egzamin z zakresu kompetencji językowych, komputerowych i zarządzania projektami.

Co trzeba zrobić – krok po kroku

  • Przed przystąpieniem do rekrutacji założyć profil zaufany i konto w Bazie Usług Rozwojowych.
  • W dniach od 14.06.2021 r. do 31.08.2021 r. (lub wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc) na stronie Kierunek Kariera (pociagdokariery.pl) w zakładce „Zgłoś się", wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie znajdziesz na stronie: Kierunek Kariera dla osób z wyższym wykształceniem - YouTube lub pociagdokariery.pl

Podziel się:


Pozostałe