Nieodpłatna pomoc prawna

  • 01.07.2021, 13:25 (aktualizacja 05.07.2021, 11:56)
  • Źródło: Stowarzyszenie Sursum Corda Nieodpłatna Pomoc Prawna
Logo, pomoc prawna, nieodpłatna pomoc prawna
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Tatrzański, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Z ofertą stowarzyszenia można zapoznać się odpowiednio:

- You Tube (filmiki edukacyjne dotyczące cyberprzemocy, mediacji i prawa konsumenckiego); 

- Facebook (gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa);

- podstronie internetowej;

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu.

Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11 | 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994, biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00
[email protected]

Źródło: Stowarzyszenie Sursum Corda Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podziel się:


Pozostałe