Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy.

  • 16.07.2021, 09:40 (aktualizacja 13.08.2021, 09:18)
  • Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
świadczenia rodzinne, zasiłek rodzinny, świadczenia pieniężne, dodatek,… Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wnioski o świadczenia rodzinne na okres 2021/2022

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego [email protected] lub od dnia 01 sierpnia w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Podziel się:


Pozostałe