Projekt Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. "Siła kompetencji"

 • 03.09.2021, 13:51 (aktualizacja 03.09.2021, 14:09)
 • Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem
projekt, urząd pracy, siła kompetencji, plakat, nabór do projektu, rekrutacja,…
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 15.02.2021-31.12.2022.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 1. Zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
 2. Którym nie została przedłużona umowa o pracę lub zlecenie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 3. Przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy
 4. Posiadające ubezpieczenie w KRUS lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, chcących jednocześnie odejść z rolnictwa.

W projekcie oferujemy:

 • Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe w renomowanych firmach na terenie woj. małopolskiego
 • Doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Dodatek relokacyjny
 • Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną).

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia! Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!!!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków
tel./fax. 12 423 66 90, 570 455 672
 
Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie:
http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2021/

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

Podziel się:


Pozostałe