Nowe zasady rejestracji bezrobotnych !

  • 30.09.2021, 09:00 (aktualizacja 30.09.2021, 09:05)
  • Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem
Powiatowy Urząd Pracy, rejestracja, zmiana zasad rejestracji
Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że od dnia 8 września 2021 roku, w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu, wprowadzone zostają nowe zasady rejestracji osób bezrobotnych.
Jeżeli chcą się Państwo zarejestrować w Urzędzie jako osoba bezrobotna, to możliwe są dwa sposoby:
  1. Pełna rejestracja elektroniczna, dokonywana za pośrednictwem systemu www.praca.gov.pl.  Jest ona możliwa w sytuacji, gdy osoba dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, które są niezbędne do podpisania wniosku oraz załączników. Co szczególnie istotne, w tym przypadku nie jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie. Kontakt pomiędzy pracownikiem Urzędu i osobą, która dokonała pełnej rejestracji elektronicznej odbywa się za pomocą systemu www.praca.gov.pl lub telefonicznie. Po zarejestrowaniu się i dołączeniu kompletu dokumentów rejestracyjnych osoba bezrobotna otrzyma decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej i ewentualnym prawie do zasiłku dla bezrobotnych.
  2. Prerejestracja w systemie www.praca.gov.pl, która polega na złożeniu do Urzędu wniosku w postaci elektronicznej, bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W celu  dokończenia procesu  rejestracji  niezbędna  będzie wizyta  w Urzędzie
    w terminie ustalonym telefonicznie z pracownikiem Urzędu (tel. 18 20 217 87, 18 20 217 85 lub 882 111 914), podczas której osoba składająca wniosek o rejestrację przekaże oryginały niezbędnych załączników oraz potwierdzi poprawność przekazanych danych.

W wyjątkowych sytuacjach i szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa będzie rejestracja osobista. W tym celu należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Zakopanem telefonicznie (tel. 18 20 217 87, 18 20 217 85,  882 111 914) lub osobiście celem odbioru kompletu dokumentów do rejestracji i wyznaczenia terminu rejestracji.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ponownie zachęca do korzystania z możliwości pełnej rejestracji wyłącznie za pośrednictwem systemu www.praca.gov.pl i przypomina, że osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości

i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.

Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

Podziel się:


Pozostałe