Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim"

  • 14.07.2022, 09:38
  • Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem
Powiatowy Urząd Pracy, Aktywizacja osób młodych, Powiat Tatrzański, wsparcie,…
Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia do wzięcia udziału w adresowanym do nich projekcie, zwłaszcza do skorzystania ze szkoleń zawodowych oraz staży.

Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim (VII)" realizowany w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Umowa nr: RPMP.08.01.00-12-0005/21-00

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

Podziel się:


Pozostałe