STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Włodzimierz Słomczyński, tel. 18 20 147 33
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Urszula Chowaniec - Bombac, tel 18 20 147 33

 

Dział Finansowo – Księgowy
Dział Administracyjno – Obsługowy
Dział Pomocy Środowiskowej 
- pracownicy socjalni i asystenci rodziny
Dział Świadczeń Finansowych i Dokumentacji
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Dział Usług Opiekuńczych
Dział Integracji i Aktywności Społecznej
 - Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin Uwikłanych  w Przemoc Domową
Noclegownia dla Bezdomnych – Tel. 18 20 620 10
Inspektor Ochrony Danych Osobowych