LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula przypomina, że w dniu 30 grudnia 2020 roku Rada Miasta Zakopane przyjęła uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego. Gwarantuje on dotacje dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z używaniem ekologicznego systemu ogrzewania. Program skierowany jest do osób, które przeprowadziły trwałą zmianę systemu ogrzewania z wykorzystaniem otrzymanej od Gminy Miasta Zakopane dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 Warunki otrzymania dotacji:

- regulowanie opłat związanych z ogrzewaniem nieruchomości, potwierdzone umową z dostawcą energii lub paliwa, a w przypadku ogrzewania ekogroszkiem lub peletem fakturami z ostatniego roku kalendarzowego potwierdzającymi poniesienie wydatków;
- faktyczne zamieszkiwanie nieruchomości potwierdzone aktem własności;
uzyskiwanie dochodu nieprzekraczającego 1051,50 zł. dla osoby samotnej oraz 792 zł. dla osoby w rodzinie.

Program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem stanowi realną pomoc dla wszystkich tych, którzy w trosce o siebie, swojej rodziny i czyste powietrze w Zakopanem zdecydowali się na wymianę dotychczasowego ogrzewania na ekologiczne.

 

 

Załączone pliki: