Bezpieczny e-Senior

  • 28.09.2021, 13:05 (aktualizacja 28.09.2021, 13:10)
  • Źródło: Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej
bezpieczny e-senior, senior, projekt, bezpieczeństwo w sieci, małopolska,…
Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:
-ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
- zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:
- osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
- osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt). 

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie. Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603 

Informacje o projekcie 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych. W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. 

Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia: - Metody oszustw w mediach społecznościowych, - Metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji, - Ograniczenie zaufania w Internecie, - Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych, - Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

Źródło: Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej

Źródło: Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej

Podziel się:


Pozostałe