Projekt „Adapter zawodowy"

  • 16.11.2021, 08:48
  • Źródło: Grupa Doradcza Projekt
projekt, wojewódzki urząd pracy, adapter zawodowy, plakat, nabór do projektu,…
Od 08 listopada 2021 r. rozpoczyna się VII tura rekrutacji do projektu "ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców województwa małopolskiego"

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 

Główny cel projektu: umożliwienie 110 osobom fizycznym (w tym 66 kobietom)  pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z pracy lub osobom zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osobom odchodzącym z rolnictwa, mieszkającym lub pracującym na terenie województwa małopolskiego podjęcia i utrzymania zatrudnienia lub samozatrudnienia poprzez zapewnienie im możliwości nabycia udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji i środków finansowych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Projekt realizowany w okresie od 01marca 2021 r. do 31 marca 2023 r.

Uczestnicy projektu: osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie:

  • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),
  • pracowników przewidzianych do zwolnienia,
  • pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • osoby odchodzące z rolnictwa.


Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 17 maja 2021 r. do 31 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia się do projektu są zamieszczone w Regulaminie projektu. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

 

Źródło: Grupa Doradcza Projekt

Podziel się:


Pozostałe