Osoby chętne do skorzystania z Programu "Opieka Wytchnieniowa" zachęcamy do składania wniosków.

 • 19.04.2022, 12:32 (aktualizacja 01.06.2022, 08:36)
opieka wytchnieniowa, realizacja programu, środki budżetu państwa, osoby…

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2022 adresowany jest;

 • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS), co najmniej 2 przyczyny niepełnosprawności,
 • usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok 2022.

Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

 • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 jest złożenie;

 • karty zgłoszeniowej,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ankiety kwalifikacyjnej do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,
 • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Zgłoszenia do programu są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem ul. Jagiellońska 7.
Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu 18 20 147 33

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

html_html_1

Podziel się:


Pozostałe